Aktuelt

B ingress

21.12.21 - Medlemmer

En bilde tekst - Foto: Harald Nilsen

21.12.21
- Medlemmer

En bilde tekst - Foto: Harald Nilsen

Vi eies og drives av Rogaland fylkeskommune og 10 kommuner i vår region. Vi er altså godt forankret i forvaltningen av våre felles naturressurser, og vet nøyaktig hva vi har tilgang til og ikke.

Initiativet til New Kaupang kom i fra regionen Ryfylke og med noen av de største kraftkommunene i landet. Vi så i vårt arbeide fort at vi trengte hele regionen med på laget, også langt utenfor vårt lokalmiljø og i Skandinavia. Vi har bygget vårt nettverk med utgangspunkt i å knytte de beste og mest suksessfulle allianser som en del av vår organisasjon. Vi så i vårt arbeide fort at vi trengte hele regionen med på laget, også langt utenfor vårt lokalmiljø og i Skandinavia.

Svartavatn kopi

En bilde tekst - Foto: Harald Nilsen