Medlemmer

Nettverket

BAA1886

Nettverket har en unik bredde i kompetanse og infrastruktur.

Nettverket har en unik bredde i
kompetanse og infrastruktur.

New Kaupang er en «non profit» organisasjon og et nettverk av samfunnet, kraftindustrien, grunneiere og etablerere som skaper og trekker den nye industrien inn i en felles tenkning og forståelse for hvordan vi best bidrar til at vi driver en bærekraftig og slagkraftig ny type industriell tenkning. Vi får dette til bare om vi går sammen, hjelper hverandre og respekterer hverandres forventninger og til fremtidige generasjoners beste. Kraft – er koblet sammen i et stort og komplisert nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Vi har i Norge store komparative fordeler og vi er en viktig deltaker i debatten om morgendagens energi. Bare gjennom kritisk kompetanse er vi i stand til å forvalte og samtidig beskytte fornybar energi, og sammen med deltakere som forstår og tar ansvaret for å bruke og koble kraftintensiv sammen i en kjede der ingenting nå går til spille. Alle kan «vinne», men noen vinner alltid først. Som deltaker i alliansen er dere med i et faglig og faktaorientert miljø, nettverk nordisk og internasjonalt, erfaringsdeling, samlingen, kreativt verksted og ikke minst alltid ajour med utviklingen i den nye industrien. En av våre viktigste målsettinger er å kunne bidra med kritisk fakta fordi det tas for mange store og langsiktige beslutninger basert på myter og den sterkeste taler.

Eiere

Vi eies av Rogaland fylkeskommune og Ryfylke IKS og har 10 kraftkommuner i vår region som medlemmer. Vi er altså godt forankret i forvaltningen av våre felles naturressurser, og vårt nettverk vet nøyaktig hva vi har tilgang til og ikke. Kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes, Stavanger, Time, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal er alle involvert i New Kaupang AS.

Rogaland fylkeskommune
rogfk.no


Ryfylke IKS
ryfylke.no/ryfylke-iks

Medlemmer

Vi eies av Rogaland fylkeskommune og Ryfylke IKS og 10 kraftkommuner i vår region er medlemmer. Vi er godt forankret i forvaltningen av våre felles naturressurser, og vårt nettverk vet nøyaktig hva vi har tilgang til og ikke. Medlemskap i New Kaupang er åpent for alle kommunene i Rogaland.

Se kart over områdene her.

Bjerkreim
Hjelmeland
Eigersund
Sauda
Sokndal
Strand
Sandnes
Stavanger
Suldal
Time

Områder

Vi eies og drives av Rogaland fylkeskommune og 10 kraftkommuner i vår region. Vi er altså godt forankret i forvaltningen av våre felles naturressurser, og vet nøyaktig hva vi har tilgang til og ikke. Kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes, Stavanger, Time, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal er alle involvert i New Kaupang AS.

Se kart over områdene her.

Birkeland Industrial Park
Bjerkreim Industrial Park
Eigestad
Forsand Industrial Site
Jørpeland
Kalberg
North Sea Energy Park
Rogaland Industrial Park Sandnes
Tau Industrial Park
Tellenes
Tysingvatn
Vagle Commercial Park
Viganeset
Weatherlands