Energi

Ingen energi skal gå til spille eller komme på avveie

Blasjo hero

Nettverket har en unik bredde i kompetanse og infrastruktur.

New Kaupang er en «non profit» organisasjon og et nettverk av samfunnet, kraftindustrien, grunneiere og etablerere som skaper og trekker den nye industrien inn i en felles tenkning og forståelse for hvordan vi best bidrar til at vi driver en bærekraftig og slagkraftig ny type industriell tenkning. Vi får dette til bare om vi går sammen, hjelper hverandre og respekterer hverandres forventninger og til fremtidige generasjoners beste. Kraft – er koblet sammen i et stort og komplisert nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Vi har i Norge store komparative fordeler og vi er en viktig deltaker i debatten om morgendagens energi. Bare gjennom kritisk kompetanse er vi i stand til å forvalte og samtidig beskytte fornybar energi, og sammen med deltakere som forstår og tar ansvaret for å bruke og koble kraftintensiv sammen i en kjede der ingenting nå går til spille. Alle kan «vinne», men noen vinner alltid først. Som deltaker i alliansen er dere med i et faglig og faktaorientert miljø, nettverk nordisk og internasjonalt, erfaringsdeling, samlingen, kreativt verksted og ikke minst alltid ajour med utviklingen i den nye industrien. En av våre viktigste målsettinger er å kunne bidra med kritisk fakta fordi det tas for mange store og langsiktige beslutninger basert på myter og den sterkeste taler.

Nettverket har en unik bredde i
kompetanse og infrastruktur.

Fornybar energi.

Norge har Europas laveste priser på strø og bortimot 100% av all strøm vi produserer er fornybar, og vi har et forutsigbart og koordinert økosystem og interessenter, noe som reduserer tiden det tar å realisere og å kunne lever til markedet. Vi i New Kaupang har den komplette oversikt med flest byggeklare og modne etableringssteder, svært erfarne og kompetente prosjektledere som sikrer en rask og smidig etablering.

100% av all el-produksjon i Norge kommer altså fra fornybare kilder der vannkraft er den aller største. De siste årene har energi fra store vindkraftanlegg i Norge og langs norskekysten bidratt til økt kapasitet, og dette arbeidet vil etter hvert intensiveres spesielt med vindmølleanlegg til havs. Norge er en av de mest forutsigbare leverandørene av fornybar energi i verden, og mengden vi produserer overstiger betydelig landets eget forbruk. Vi eksporterer altså store volum med fornybar energi, energi vi nå ønsker i langt større

grad skal bidra til nyetableringer av nye industriarbeidsplasser og ikke minst transformasjonen av dagens industrielle løsninger. Her er vi i kjernen av New Kaupang's ambisjoner og arbeide. Vår innsikt i kraftforsyningsindustrien gjør oss ganske suverene for å kunne hjelpe nye etablerere i vår region spesielt.

Landets produksjon av fornybar energi kommer fra anlegg som er blant de mest moderne energianlegg i verden for å kunne ta vare på den komplette bærekraftideen og vår evne til forutsigbarhet i det lange løp. Vi klarer altså å holde behovet for krevende vedlikehold og oppgraderinger på et lavt nivå, og ikke minst produksjonskostnadene.Vi tilbyr forutsigbarhet og trygghet i vårt samarbeid i en «non profit» organisasjon med noen av de beste ekspertene i Skandinavia med på laget.


Dal
Kraft

Trygghet og sikkerhet

 • Rangert som nummer 1 i en internasjonal kåring «Data Centre Allocation Benchmark by Savills»
 • Rangert som nummer 1 i en internasjonal kåring «UN’s Human Development Index»
 • Rangert som nummer 3 i en internasjonal kåring «Corruption Perceptions Index»
 • Rangert som nummer 2 i en internasjonal kåring «Cushman & Wakefield Data Centre Risk Index»

Internasjonalt forretnings- og industrimiljø

Rogaland har en lang tradisjon for å rette blikket utover. Spesielt har tiden fra slutten av 1960 tallet og til idag bidratt til etablering av et internasjonalt forretnings og kunnskapsmiljø relatert til energiproduksjon innen olje og gass.

Power

Tilgjengelighet

Vår region er en solid og internasjonal og teknologidreven forretningskultur, med en velutdannet og mangfoldig ingeniørintensiv arbeidsstyrke, en høyt utviklet infrastruktur og dedikerte og koordinerte funksjoner som støtter gründere, er vår region det perfekte området for fremtidige næringer som krever det beste – både innen teknologi og mennesker – og bærekraftig energi.

 • Topp 10 ikt utvikling indeks.
 • Topp 20 global innovasjonsindeks.
 • 9. mest utdannete land i verden.

Energifakta – produksjon og kapasitet

 • Norges årlige elektrisitetsproduksjon 150TWh
 • Norges installerte effekt for elektrisitetsproduksjon: 34.000 MW
 • Rogaland, Vestland, Agder og Telemark årlige elektrisitetsproduksjon 75TWh
 • Rogaland, Vestland, Agder og Telemark installerte effekt for elektrisitetsproduksjon: 18.000 MW