New Kaupang

Vi skaper framtiden,
sammen

Hero konferanse

Vi gjennomfører kontinuerlig samlinger og seminarer i nettverket.

New Kaupang er organisert som en «non profit» organisasjon og har til hensikt å hjelpe og etablere kraftintensiv industri i Rogaland. Vi bistår etablerere med tilgangen til areal, infrastruktur og kraft, kompetanse og nettverk. New Kaupang er en viktig samarbeidspartner i den industrielle transformasjonen, for å skape flere og nye arbeidsplasser, bærekraftige virksomheter og industrielle klynger i den optimale bruken av fornybar og bærekraftig energi.

Vi gjennomfører kontinuerlig samlinger
og seminarer i nettverket.

Kart over områdene

Se vårt interaktive kart over våre aktuelle områder -> kart.

Filosofi og tenkning

New Kaupang arbeider med å fremmodne områder og tomter med fokus på kraftkrevende industri og tilgangen til energi, areal, fiber og kompetanse. I vårt arbeide for å sikre markedet og etablerere bedre forutsigbarhet har vi tatt oppgaven videre. Vi har bred kompetanse innenfor fornybar energi, tilgjengelighet og forvaltning som er avgjørende når investeringsbeslutninger skal tas.

Fornybar samfunnet og industrien er på full fart inn i ressurskrevende transformasjoner. Vi i New Kaupang har etablert kritisk kompetanse til å være faktaorienterte i våre anbefalinger og faktisk tilgjengelighet til energi og infrastruktur. Vi har forankret vårt arbeide politisk for å skape forutsigbarhet, og vi er allerede i gang med de første industriparkene i Norge som har som mål at ingen kraft skal gå til spille.

Entreprenørskap

Vår felles evne til å tenke det, og å skape det, er godt entreprenørskap. Vi skal transformere og gjøre om på mye av vår industrielle adferd, bidra til trygge og langsiktige arbeidsplasser, og vi har alle forpliktet oss til å ta et felles ansvar for miljøet. Med den og de energikildene vi er så heldige å forvalte, kreves det klokskap og mye mot. Vi kan ikke lenger gjøre arbeidet vårt med de sammen metodene som før, og vi kan bare skape det sammen. Vi trenger ikke bare «den» kategorilederen – vi trenger «de» som sammen kompletterer hverandre i en samskapende industriell verdikjede. Vi mener at den optimale løsningen er at samfunn og industri deltar sammen i bruken og utnyttelsen av det som før eller siden blir en knapphet.

Perpetuum Mobile

Vår konseptuelle illustrasjon er ideen om en «evighetsmaskin». Sirkulærøkonomi og bærekraft er ord som vi skal bli målt på og strekke oss etter, men selve illustrasjonen på vårt konsept er basert på det latinske "Perpetuum Mobile" – evig bevegelse – og å kunne sende sende strøm i til evig uten tap. For å lykkes med dette må vi jobbe sammen – og i et nettverk. Vi skal ikke bare finne den «ene» aktøren som vil etablere seg, men også søke andre som i fellesskap kan utnytte overskuddsvarme og dra synergier av energibruk. Da kompletterer vi og konverterer en hel verdikjede.

IMG 9122 1

Om New Kaupang

New Kaupang eies Rogaland fylkeskommune (75%) og Ryfylke IKS (25%) og har 10 kraftkommuner i vår region som medlemmer. Kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes, Stavanger, Time, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal er våre 10 medlemskommuner. Vi er altså godt forankret i forvaltningen av våre felles naturressurser, og har et nettverk som er godt kjent med våre felles ressurser og kompetanse.

Rogaland fylkeskommune
rogfk.no


Ryfylke IKS
ryfylke.no/ryfylke-iks

Ekspertgruppe

Lokale, regionale og internasjonale ressurspersoner utgjør en ekspertgruppe som har de beste forutsetningene for å gi råd og anbefalinger, veilede grunneiere og kvalitetssikre hvert av de områdene vi representerer for derigjennom sikre at etablerere ikke bruker unødvendig tid og penger i valget av område for sine investeringer. Vi vet godt at vi er i et marked og en kategori med store investeringer, et kappløp med tid og tøff konkurranse for i det hele tatt få tilgang til fornybar energi.

Vi har på kort tid bygget et sterkt faglig nettverk med ressurspersoner fra hele Skandinavia, vi kvalitetssikrer hvert område slik at de fremstår som modne når de presenteres og vi arrangerer samlinger og workshops for industriell konseptutvikling og klyngestrategier for best å utnytte vår tilgang til fornybar energi.

Yngve

Yngve Aabø

Power systems advisor

yngve.aabo@newkaupang.com +47 917 39 969

Joakim Petersen 2021 2

Joakim Petersen

Advisor

joakim.petersen@newkaupang.com +45 616 00 100

Matz

Matz Engman

Advisor

matz.engman@newkaupang.com +46 70 277 50 50