Modne områder

Områder for kraftintensive industri-etableringer

Hero 1

Vi har 14 modne områder i vår region – mer enn noen andre.

Vi har 14 modne områder i vår region
– mer enn noen andre.

Det handler ikke bare om en tomt. Det må være en tomt som kan tilby en komplett verdikjede og infrastruktur. New Kaupang går derfor gjennom og vurderer alle aktuelle og forespurte områder. Områdene vi representerer har alle forutsetninger for ulike industrielle miljøer til å kunne tilby nok fornybar energi, areal og infrastruktur. Vi har flere «modne» områder enn noe annet sted i Norden, nettopp fordi alle behov og krav er involvert – kraft, næring, samfunn, politisk, kompetanse, utdanningsinstitusjoner og ikke minst vår lange og moderne industrielle erfaring. Områdene er unike og egner seg til ulike type etableringer.

Areal for kraftintensive industrietableringer

Sør-Vestlandet har tomter, infrastruktur, verdikjeder og energi for etablering av kraftintensive industrier.

Utforsk New Kaupang tomtene her.

Sky
Anlegg

Komplett infrastruktur

Vår region er en av de meste komplette industrielle områdene i Skandinavia. Kommunikasjon, logistikk, kunnskap, kraftproduksjon, industriell tenkning, universitet og fagopplæring, transport og distribusjon. I generasjoner har vi vært drevet av internasjonal handel og markedsføring, avansert teknologiutvikling og kanskje mer spesielt enn noen andre erfaringer med store installasjoner og byggverk i etableringen og utviklingen av norsk olje og gass industri.

Kategorier for kraftintensive etableringer

Det vi kaller «den nye industrien» trenger mye energi – fornybar energi fra vannkraft, vind og sol i sitt arbeide for å kunne skape mange nye arbeidsplasser. Norges industrielle komparative fortegn er tilgangen til bærekraftig vannkraft først og fremst i overskuelig fremtid. Blåsjø har 14 områder på Sør-Vestlandet dimensjonert til denne industrien i det vi kaller et «Perpetuum Mobile» og i den hensikt at ingen energi skal gå til spille. Én stor og gjerne flere små kobler seg til en verdikjede som en komplett verdikjede i samme kategori. På denne måten utvikler vi en felles allianse og samtidig bidrar vi til at hele verdikjeden sikrer den komplette sirkulærøkonomien, i en samarbeidende lenke. Selskaper som blir prioritert og foretrukket må ha noen minstekrav til bærekraft, digitalisering og elektrifisering. Dette skal også være til inspirasjon for andre industribedrifter som ser muligheter i deltakelse i slike parker eller klynger.

  • Batteriteknologi

  • Hydrogenproduksjon

  • Dataprosessering

  • Oppdrett på land

  • Mineralutvinning og produksjon

  • Sirkulære muligheter

Stavanger fra lufta

Regionen

Vår region – Rogaland og Stavanger – er Norges energihovedstad. Siden midten på 60-tallet har vi videreutviklet generasjoners erfaring innen shipping, mekanisk industri og høyteknologi. Vi er desidert Norge mest innovative region og en svært integrert industriell partner i et internasjonalt marked. «Alle» er her og i dag er det en skog og underskog av kreativitet med store ressurser innen energi, kompetanse og evne til å skape.

Kompetanse og rekruttering

Kraftintensiv industris utvikling, etablering og produksjon er arbeids ressurskrevende i alle faser. Vår region er helt spesiell erfaring i utvikling og bygging av store industrielle og komplekse installasjoner – landbasert og for tøffe krevende forhold til havs. Vi har utviklet denne kompetansen i samarbeid med flere av de ledende internasjonale selskapene i ulike kategorier og bransjer. Offshoreteknologien har gjort oss i stand til å skape en helt unik klynge med avanserte teknologiske problemstillinger, en kompetanse som er utviklet her, som bor her og som skaper nye og noen av de mest avanserte selskapene i verden. Denne kompetansen gjør vi nå tilgjengelig for den «nye industrielle tenkningen».

Altså – vi har ikke bare tilgangen til bærekraftig energi og land, men til kompetanse, lederskap, investeringer og politisk forutsigbarhet.

Vår er kanskje landets mest ingeniør- og teknologidrevne region. Vår helt unike erfaring innen gigantiske olje- og gassinstallasjoner har gjort oss til pioner på mange områder, og ikke minst gitt oss mulighetene til å utvikle oss i et globalt marked som dyktige ledere og produsenter. Når kritisk kompetanse nå trengs i de enorme endringene vi står overfor og nye løsninger skal bygges, har vi «gjort det noen ganger før».

Kontakt oss