2019-2022

Aktuelt

Arrangement

Liste med arrangementer

  • 01.08
    2022

    Prismodeller for tomteeiere

    New Kaupang har utviklet en modell som ser på ulike måter å gjøre salgsavtaler mellom tomteeier og kjøpere. Thomas Norheim har utviklet modellen og vil gå gjennom ulike scenarioer for salg og utleie av tomteareal, infrastruktur og bygg. Dato for møtet settes etter påske 2022.

SVILAND

01.08
2022

Prismodeller for tomteeiere

New Kaupang har utviklet en modell som ser på ulike måter å gjøre salgsavtaler mellom tomteeier og kjøpere. Thomas Norheim har utviklet modellen og vil gå gjennom ulike scenarioer for salg og utleie av tomteareal, infrastruktur og bygg. Dato for møtet settes etter påske 2022.

 

Hold deg oppdatert i en verden full av myter, påstander og alt for lite faktabaserte beslutninger. Den industrielle transformasjonen er bare mulig om vi baserer våre forventninger og investeringer på kritisk innsikt. New Kaupang hjelper deg gjerne med fakta, aktiviteter og saker fra denne kategorien nasjonalt og internasjonalt.