Publisering av rapport sirkulære muligheter i Sauda og Suldal. Sted: Jelsa.