Bli kjent med Lyse organisasjonen. Sted: Stavanger.