Aktuelt

Rjan Daltveit 1

03.01.22 - Intervju

03.01.22
- Intervju

Offentlig-privat samarbeid i utviklingen av Sør-Rogalands største næringspark

For Bjerkreim kommune var det naturlig å ta en aktiv rolle i utviklingen av North Sea Energy Park, sier rådmann i Bjerkreim Ørjan Daltveit. Det handler om å legge til rette for vekst, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i regionen.

Bjerkreim kommune og Dalane Energi etablerte et offentlig-privat samarbeid (OPS) med grunneier og gikk i sammen om utviklingen av et stort 2700 dekar stort næringsområde for kraftintensiv industri i Hetlandsskogen.

Planlagt for store etableringer

North Sea Energy Park er planlagt for store etableringer, som bl.a datasenter og batteriproduksjon og ligger lokalisert like ved Bjerkreim Vindpark. Kombinasjonen av vannkraft og vindkraft vil være unik for de som etablerer seg i North Sea Energy Park sier rådmann Ørjan Daltveit i Bjerkreim kommune.

Aktiv rolle i utviklingen

Arbeidet med utviklingen av næringsparken er en viktig del av arbeidet med samfunnsutviklingen i kommunen og regionen. For kommunen er det svært viktig å være med å styre utviklingen. En god og effektiv tilrettelegging vil på sikt bety mye for etablering av nye grønne arbeidsplasser i hele regionen, sier Daltveit.

Arbeidet med å få regulert området gikk hurtig. I fra de første planene ble presentert til North Sea Energy Park var ferdig regulert gikk hurtig. En framoverlent kommunal administrasjon, et engasjert og aktivt lokalt energiselskap (Dalane Energi) og et godt samspill med grunneierne har gjort at man brukte ett år på å få detaljregulert den 2.700 mål store næringsparken.

Har kommet langt

Det er stor vilje og mange ønsker om å satse på og legge til rette for ny grønn industri rundt om i Norge. Selv om det finnes mange planer, er det ikke mange som har kommet så langt som Bjerkreim. Den grønne omstillingen er godt i gang, og Bjerkreim kommune ønsker å ta del i omstillingen, være «på ballen» tidlig og legge til rette for nye arbeidsplasser i regionen, avslutter Ørjan Daltveit.