Aktuelt

Studietur Nord Sverige

25.01.22 - Kunnskap

Delegasjonen utenfor Northvolt sin batterifabrikk som er under bygging i Skellefteå

25.01.22
- Kunnskap

Til Nord-Sverige for å lære

Delegasjonen utenfor Northvolt sin batterifabrikk som er under bygging i Skellefteå

I begynnelsen av november 2020 dro 17 stk fra fra næringsliv, fylkeskommunen og kommuner i Rogaland til Nord-Sverige for å få et innblikk i, historien rundt, og ringvirkninger av de store etableringene rundt kraftintensiv industri som har vært og er under etablering i Luleå-Skellefteå-området.

På begynnelsen av 2000-tallet opplevde kommunene i Nord-Sverige fraflytting, og en økende andel av eldre. Det var lite nyetableringer, og «man slet i regionen». Regionen var i krise, og noe måtte gjøres.

Regionen hadde, og har fortsatt, et stort kraftoverskudd som har blitt utnyttet i etableringen av ny industri.

I kommunene Luleå, Boden og Skellefteå måtte noe gjøres. Svært høy arbeidsledighet og stor fraflytting var gjennomgangsmelodien.

I Luleå startet man arbeidet med å legge til rette for datasenteretablering. Etter flere års grundig forarbeid fikk man i 2011 signert avtale med Facebook. Byggearbeidet startet i 2012. Facebook sitt datasenter i Luleå var det første som ble etablert utenfor USA. Dette var en «gamechanger» for hele regionen.

I etterkant av Facebook sin etablering har man i Luleå og regionen opplevd sterkt vekst, næringsetableringer, tilflytting og internasjonalisering. Bl.a. har store svenske konsern som

For Luleå og for de andre kommuner i regionen har det vært viktig å ha de rette folkene «på ballen» - altså en aktiv og fremoverlent kommune. I tillegg har «kommunen» hatt vilje til å investere enorme summer i utvikling, tilrettelegging og infrastruktur. (Bare i Skellefteå skal det nå bygges 30 nye barnehager og 5 nye skoler.)

Det lokale energiselskap har vært og er en aktiv og svært viktig medspiller og pådriver i utviklingen. Utbygging av nett-infrastruktur har vært avgjørende, man har vært «på» i forhold til å finne gode løsninger.

I en oppstartsfase har også lokal kapital vært tilgjengelig. I forhold til etableringen av Northvolt gikk for eksempel kraftselskapet i Skellefteå inn med 100 millioner kroner i aksjekapital i Northvolt.

Viktige moment/erfaringer etter studiebesøket:

  • Tilgjengelig kraft og tilgjengelig areal for enkel opparbeiding
  • Tydelig strategi – og dedikerte/energiske ansatte som arbeidet mot målet
  • Aktiv kommunal deltakelse i alle prosesser og et apparat for å jobbe med utvikling
  • Aktiv deltakelse fra det lokale energiselskap
  • Kommunal (politisk) vilje til å bruke penger – mye penger – for å nå målene
  • God organisering – riktige mennesker på riktig plass
  • Målrettet og hardt arbeid
  • «Alle sang den samme sangen – i samme toneleie»