Aktuelt

20220331 161437

04.04.22 - Artikkel

04.04.22
- Artikkel

Stor delegasjon på studietur til Nord Sverige for å lære om grønn omstilling og hvordan legge til rette for kraftkrevende industri

I månedsskiftet mars-april reiste en delegasjon med 28 representanter til Luleå, Skellefteå og Boden i Nord-Sverige for å lære mer fra kommunene om hvordan de har klart å tiltrekke seg, og i etterkant ta i mot, store nye industrietableringer som, datasentre, batterifabrikk og et nyskapende stålverk som skal produsere stål på miljøvennlig måte.

Hensikten med studieturen for ordførere, kommunedirektører og fylkespolitikere var å få et innblikk i historien rundt, og ringvirkninger av, de store etableringene rundt kraftintensiv industri i Luleå-Skellefteå-området.

Turen er en oppfølging fra New Kaupang sin studietur til samme region i november i fjor. Den gang var deltakerne stort sett utviklere av næringsområder og næringssjefer.

«Det har vært utrolig kjekt og interessant å kunne legge til rette for denne erfaringsoverføringen fra etableringene i Nord-Sverige til politikere og kommunale ledere fra Rogaland, sier Ketil Barkved som er daglig leder i New Kaupang, og fortsetter, -Vår oppgave er å bidra til at kommuner, energiselskap, tomteutviklere og næringslivet i fellesskap skal kunne lykkes i å tiltrekke seg kraftkrevende industri»

Studieturen ga deltakerne et godt innblikk i hvordan vertskommunene i regionen, politisk og administrativt har markedsført seg og hvordan man forberedte seg til disse store etableringene. En viktig del av turen til Nord-Sverige var å få innblikk i de politiske prosesser og hvilke utfordringer det har gitt vertskommunene på områder som infrastruktur, transport, økt behov for nye skoler/barnehager, helsetilbud og ny infrastruktur. Den tydelige tilbakemeldingen fra både politikere og administrasjon i kommunene vi besøkte var vilje til å satse, sette seg tydelige mål, og styre mot å oppnå de satte mål.

Luleå samtale
I Luleå fortalte ordfører Carina Sammeli, Lena Høglund - VD for Invest i Norrbotten, Kent Ögren - tidligere fylkesordfører og Helen Wicklund Wårell - bytuviklingssjef, om etableringen av Facebook og de store ringvirkningene regionen har sett i etterkant av etableringen.
Hans Andersson
Hans Andersson, leder av avdeling for samfunnsutvikling i Skellefteå kommune forteller om konsekvensene av den formidable veksten kommunen er i og hvilke tiltak og investeringer som må gjøres for et voksende Skellefteå.


Etableringene som gjør det interessant og lærerikt å besøke Nord-Sverige viser at man har klart å tiltrekke seg en rekke store «flaggskips" prosjekter, som bl.a: Facebook sine 3 gigantiske datasentre, H2 Green Steel og Hybrit sine planlagte etableringer og Northvolt sin battericellefabrikk som nå er under oppbygging .

Northvolt
Northvolt investerer 60 milliarder kroner i batterifabrikk i Skellefteå. Fabrikken kommer til å ha nærmere 5.000 ansatte når den er ferdig utbygd. I hele byggeperioden, frem til ca 2027, vil det være omlag 2.0000 anleggsarbeidere involvert i byggingen.


Forskning og utvikling var en viktig del av oppfølgingen av Facebooks etablering i Luleå. Skulle man tiltrekke seg store aktører og utvikle kompetanse i regionen, var det viktig å ta en posisjon og utvikle god kunnskap. ICE Data Center, Infrastructure and Cloud research & testsenter har i dag 32 ansatte som arbeider med forskning og utvikling for en rekke kunder globalt.

ICE datacenter
Tor Bjørn Milde
Tor Björn Minde forteller om ICE Data Center som er en test og forskningslab for digitalisering og IT-infrastruktur, et forskningsdatacenter som håndterer prosjekt og utprøvning innen alle deler av verdikjeden; et forskningsdatasenter som håndterer prosjekter og testing i alle deler av stabelen; innkommende infrastruktur og bygging av datasenteregenskaper, EDGE- og skyapplikasjoner, IT-arkitektur og maskinlæring.


En klar oppfatning etter studieturen er at for kommunene har det vært viktig å ha de rette folkene «på ballen» - altså en aktiv og fremoverlent kommune. I tillegg har «kommunen» hatt vilje til å investere enorme summer i utvikling, tilrettelegging og infrastruktur. (Bare i Skellefteå skal det nå bygges 30 nye barnehager og 5 nye skoler.)

Det lokale energiselskap har vært og er en aktiv og svært viktig medspiller og pådriver i utviklingen. Utbygging av nett-infrastruktur har vært avgjørende, man har vært «på» i forhold til å finne gode løsninger.

I en oppstartsfase har også lokal kapital vært tilgjengelig. I forhold til etableringen av Northvolt gikk for eksempel kraftselskapet i Skellefteå inn med 100 millioner kroner i aksjekapital i Northvolt.

Skellefteå


Hovedmålsettingen med turen er i etterkant i være omforent og «dra i sammen» i samme retning og ta Rogaland inn i det grønne skiftet.

Viktige moment/erfaringer etter studiebesøket:

Tilgjengelig kraft og tilgjengelig areal for enkel opparbeiding

Aktiv kommunal deltakelse i alle prosesser og et apparat for å jobbe med utvikling

Aktiv deltakelse fra det lokale energiselskap

Kommunal (politisk) vilje til å sette seg tydelige mål og styre mot målene – og ha dedikerte/energiske ansatte som arbeidet mot målet

Kommunal (politisk) vilje til å investere – mye penger – for å nå målene

God organisering – riktige mennesker på riktig plass

Målrettet og hardt arbeid

«Alle sang den samme sangen – i samme toneleie»