Aktuelt

IMG 8769

16.03.22 - Intervju

Ketil Barkved, CEO i New Kaupang

16.03.22
- Intervju

Utvikler morgendagens industriparker med optimal bruk av fornybar energi

Ketil Barkved, CEO i New Kaupang

New Kaupang er gått over i innovasjonsmodus i arbeidet med å samle og utvikle områder til morgendagens industriparker med optimal bruk av fornybar energi. Vi tar nå en ledende posisjon i Skandinavia i gjennomføringen av den industrielle transformasjonen. Rogaland er en region som har de beste forutsetninger for å gjøre det – og i regionen har vi gjort dette noen ganger før.

Siden oppstarten har vi kommet svært langt, sier Ketil Barkved, CEO i New Kaupang. Vi har flere modne områder for kraftintensiv industri i vår region enn noen andre i Norden. Endringene kommer raskt og måten vi har organisert oss på og ikke minst tilegnet oss mye og viktig kunnskap i denne kategorien, har gjort at vi samtidig gjør noen endringer. Vi har sammen med våre medlemmer blitt en viktig tilrettelegger og kvalitets-sikrer av tilgangen til areal og fornybar energi for den nye industrien. Likeså å skape støtte for hele den infrastrukturelle kravspek’en i de store investeringene vi nå snakker om. New Kaupang sin rolle har utvidet seg, er blitt faktabasert og har fokus på den komplette sirkulærøkonomien.

Energi i Europa - muligheter og trusler

Norsk industri har alltid vært basert på tilgangen til elektrisk energi og vil i framtiden også være helt avhengig av denne ressursen. Tanken at at vi skal være «Europas grønne batteri» lar seg vanskelig gjennomføre når vi vet at vårt overskudd i i strømproduksjon er på ca. 15 TWh i et normalår, det blir bare en dråpe i havet for Europa som hvert år bruker 4000 TWh. Vi trenger mer enn noen gang å få øynene opp for å forvalte fornybar energi som en råvare for å bygge grønn, verdiskapende industri der energien produseres - det er kanskje det beste bidraget vi kan ha til Europa i tillegg til eksport av naturgass og oljeprodukter.

De siste tiders hendelser har medført en langt større bevissthet med tanke på hvor energi kommer fra og miksen av regulerbar og uregulerbar energi og sårbarheten som oppstår når ikke nødvendig robusthet er tilstede. Vi registerer at kjernekraft stadig oftere nevnes i Europa som en kilde til stabil strømforsyning. Skjer en slik utbygging i Europa vil den norske energien i et 10-20 års perspektiv ikke ha samme verdi for Europa som da vil bli selvforsynt. Dette understreker hvor viktig det er at vi nå starter å bygge kompetanse og arbeidsplasser innen den nye industrien i Norge basert på vår fornybare energi vs å fokusere på strømeksport og store energiprosjekter med marginal forretnings og klimaverdi. Vi vil jobbe for å få fram fakta og beslutningsgrunnlag for våre politikere og kommuner for at vi kan ta de kloke beslutningene på det nivået vi kan påvirke.

Det oppleves som at det er solid støtte og forventning i befolkningen for at norsk industri alltid har hatt og skal ha tilgang til nok kapasitet og rimelige fornybar energi. Men om denne støtten skal forsette setter det krav til klok forvaltning av våre felles energiressurser. Det er vårt felles ansvar som vi må ta på alvor i utviklings- og etableringsarbeidet.

Tradisjonelt sett har vi Europas laveste strømpriser, vi har gode ordninger for næringslivet og vi har et stabilt styresett. I vår region har vi i tillegg høyteknologisk kompetanse og internasjonal erfaring fra oljeindustrien. Alt dette kombinert vil i løpet av det neste tiåret gi oss store muligheter, og kan gi oss mange tusen nye arbeidsplasser.

Godt nettverk og en region som drar i samme retning

Et bredt og godt samarbeid i regionen kan bidra til en ressurskrevende konvertering av industrien, synliggjøre land, kraft, infrastruktur, kompetanse og spesielt pakketere komplette løsninger. Vi har liten tid, men vi ligger godt an og bedre blir det når sammenligne oss med det nordiske markedet, sier Barkved. Vi er i en tøff kategori og de største og sterkeste spillerne er på banen i denne konkurransen. Regionen vår er gode på lagspill, vi har alle forutsetningene og vi har tilpasset og spisset vårt budskap i et internasjonalt marked.

Vi er nå på vei inn i en ny industriell epoke. Den kompetansen vår region har tilegnet seg gjennom tiår med verdens ledende energiselskaper, skal tas vare på og videreutvikles. New Kaupang skal ha en drivende rolle i denne kategorien. Vi må ta vare på stoltheten og felles verdiskaping i et kappløp vi har de beste forutsetningene for å vinne.

Vi skal evne å foredle mer av denne til vår egen grønne industrielle reise, og ta frem vår eventyrlige egenskap – entreprenørskapet. Det ligger mange historiske symbolhandlinger i denne egenskapen her i Rogaland.Flere saker

Hold deg oppdatert i en verden full av myter, påstander og alt for lite faktabaserte beslutninger. Den industrielle transformasjonen er bare mulig om vi baserer våre forventninger og investeringer på kritisk innsikt. New Kaupang hjelper deg gjerne med fakta, aktiviteter og saker fra denne kategorien nasjonalt og internasjonalt.