Vi skaper framtiden, sammen.

Hero1

Her er det laget plass for en kul bildetekst på en eller to linjer.

Her er det laget plass for en kul bildetekst
på en eller to linjer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu dolor lacus. Nunc fermentum, augue vitae malesuada commodo, turpis nisl malesuada lacus, sit amet ornare enim lectus vitae ligula. Donec volutpat non enim in condimentum. Nulla felis ipsum, porttitor quis.

Bjåsjø-bassenget.

Blåsjø er organisert som en «non profit» organisasjon og har til hensikt å hjelpe og etablere energiintensiv industri i Skandinavia – da spesielt i regionen Sør-Vestlandet – og Rogaland. Vi organiserer tilgangen til land og lokaliteter, infrastruktur og kraft, kompetanse og allianser – for å bidra til den industrielle transformasjon, skape flere og nye arbeidsplasser, bærekraftige virksomheter og industrielle klynger i den optimale bruken av fornybar og bærekraftig energi.

3d

Filosofi og tenkning.

Vårt arbeide startet med fokus på såkalt «kraftkrevende industri» og tilgangen til energi, land og kompetanse. I vårt arbeide for å sikre markedet og etablerere bedre forutsigbarhet har vi tatt oppgaven litt videre. Kunnskapen om fornybar kraft, tilgjengelighet og forvaltning er kritisk mangelfull. Det fattes dramatiske beslutninger i vår forvaltning av denne fornybare energien og etter hvert sårt trengte, kritisk etterspurte og helt nødvendige debatten til hvordan vi som nasjon og industrielle transformatør skal tilby en helt unik ressurs vi i Norge faktisk har.

Det er gitt løfter til det Europeiske markedet om at vi er Europas batteri, vi skal forsyne offshorevirksomheten med strøm fra land, og vi står alle i en kritisk oppgave å skape den nye industrielle plattformen basert på energi fra vannkraft, vind og sol.

Ai icon

Ai icon

Fornybar samfunnet og industrien er på full fart inn i ressurskrevende transformasjoner. Vi i Blåsjø har etablert kritisk kompetanse til å være faktaorienterte i våre anbefalinger og faktisk tilgjengelighet til energi og infrastruktur. Vi har forankret vårt arbeide politisk for å skape forutsigbarhet, og vi er allerede i gang med de første industriparkene i Norge som har som mål at ingen kraft skal gå til spille.

Entreprenørskap

Vår felles evne til å tenke det, og å skape det, er godt entreprenørskap. Vi skal transformere og gjøre om på mye av vår industrielle adferd, bidra til trygge og langsiktige arbeidsplasser, og vi har alle forpliktet oss til å ta et felles ansvar for miljøet. Med den og de energikildene vi er så heldige å forvalte, kreves det klokskap og mye mot. Vi kan ikke lenger gjøre arbeidet vårt med de sammen metodene som før, og vi kan bare skape det sammen. Vi trenger ikke bare «den» kategorilederen – vi trenger «de» som sammen kompletterer hverandre i en samskapende industriell verdikjede. Vi mener at den optimale løsningen er at samfunn og industri deltar sammen i bruken og utnyttelsen av det som før eller siden blir en knapphet.

Perpetuum Mobile.

Vår konseptuelle illustrasjon er ideen om en «evighetsmaskin». Litt banalt kanskje, men vi finner ikke noen andre måter å si det på. Sirkulærøkonomi og bærekraft er selvfølgelig ord som vi skal bli målt på og strekke oss etter, men selve illustrasjonen på vårt konsept er basert på det latinske Perpetuum Mobile – evig bevegelse – og å kunne sende sende strøm i til evig uten tap. For å lykkes med dette kan ingen i våre konsepter bare leve sitt eget liv. Vi skal jobbe sammen – og i en allianse. Vi skal ikke bare finne den «ene», men også alle de andre. Da kompletterer vi, og da konverterer vi en hel verdikjede.

A 1840 1080

Grunnleggere

Vi eies og drives av Rogaland fylkeskommune og 6 kraftkommuner i vår region. Vi er altså godt forankret i forvaltningen av våre felles naturressurser, og vet nøyaktig hva vi har tilgang til og ikke. Kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes og Stavanger er alle involvert i eierskapet og i styringen, og selskapet Blåsjø AS eies av disse. Organisasjonen og initiativet er i tillegg drevet frem i regi av Ryfylke IKS.

Rogaland fylkeskommune
rogfk.no


Ryfylke IKS
ryfylke.no/ryfylke-iks

Ekspertgruppe

Lokale, regionale og internasjonale ressurspersoner utgjør en ekspertgruppe som har de beste forutsetningene for å gi råd og anbefalinger, veilede grunneiere og kvalitetssikre hvert av de områdene vi representerer for derigjennom sikre at etablerere ikke bruker unødvendig tid og penger i valget av område for sine investeringer. Vi vet godt at vi er i et marked og en kategori med store investeringer, et kappløp med tid og tøff konkurranse for i det hele tatt få tilgang til fornybar energi.

Vi har på kort tid bygget et sterkt faglig nettverk med ressurspersoner fra hele Skandinavia, vi kvalitetssikrer hvert område slik at de fremstår som modne når de presenteres og vi arrangerer samlinger og workshops for industriell konseptutvikling og klyngestrategier for best å utnytte vår tilgang til fornybar energi.

Yngve

Yngve Aabø

Power systems advisor

yngve.aabo@newkaupang.com +47 917 39 969

Joakim Petersen 2021 2

Joakim Petersen

Advisor

joakim.petersen@newkaupang.com +45 616 00 100

Matz

Matz Engman

Advisor

matz.engman@newkaupang.com +46 70 277 50 50