Aktuelt

I Stock 876616790

08.08.22 - Artikkel

08.08.22
- Artikkel

Enkle grep kan frigjøre kapasitet i strømnettet og gi flere industrietableringer

New Kaupang inviterer til debatt om utnyttelse av kapasitet i strømnettet; mandag 15. august under Arendalsuka,

Norge har ambisjoner om å ta en ledende rolle i den grønne somstillingen i Europa. Skal vi lykkes med dette må det tas grep som tilgjengeliggjør mer kapasitet i nettet. Etablering av N-0,9 er et viktig grep som kan gi flere grønne arbeidsplasser i Norge.

N-1 kriteriet har vært en viktig grunnpilar til nettplanleggingen i Norge og har gitt det norske kraftsystemet en svært god forsyningssikkerhet. Samtidig fører N-1 til at store deler av nettkapasiteten unødig forblir ubrukt som reserve til feilsituasjoner.

Vi mener N-1 i mange tilfeller kan erstattes av en «N-0,9»-tenkning. Enkelt forklart betyr N-0,9: N-1, 90% av tiden. Dvs. at det skal være reserve i nettet 90 % av tiden mens topplastperioder som enten skyldes feil på nettet eller kuldeperioder kan sikres med andre tiltak.

Redusert reserve fører til at frigjort kapasitet kan benyttes til å øke forbruket f.eks. ved å kunne tillate flere industrietableringer.

Hvordan kan vi øke uttaket av effekt fra dagens nett ved å vurdere å drifte nettet på N-0,9 og omstilling til større bruk av tilkopling på vilkår ? Hva betyr N-0,9 og hvilke muligheter kan det gi for å kunne drive kraftnettet mer optimalt.

Vi får innledning av Yngve Aabø, (gründer, styreleder og spesialrådgiver) Aabø Power Consulting

I etterkant blir det samtale om hva betyr dette sett fra industrien sitt ståsted. Er aksept for «økt risiko» gjennom N-0,9 og tilkopling på vilkår en mulig løsning ?

* Stein Øvstebø, Head of Power systems, Grid & Concessions, Energy Operations & Development Norsk Hydro

* Tor Kristian Gyland, CEO, Green Mountain AS

Politisk debatt

Kan dette være en mulig løsning som kan iverksettes raskt for å få økt kapasitet i nettet uten å vente på utbygginger. Sett fra stortings politikerne sine synspunkt

Her er link til selve arrangementet https://program.arendalsuka.no...