Aktuelt

20220425 121652

04.05.22 - Artikkel

04.05.22
- Artikkel

Datasenteraktører viser stor interesse for Rogaland

Da datasenteraktører møttes under Datacloud Global Congress i Monaco var det stor interesse for mulighetene som ligger rundt etablering i Norge generelt og Rogaland spesielt.

Årets største datasenterkonferanse, Datacloud Global Congress 2022, hadde rekorddeltakelse med om lag 1.500 deltakere fra store deler av datasenterindustrien. Etter to år med pandemi, var det viktig å få møtes igjen og snakke om trender og muligheter

Mindre, grønnere og bærekraftig

De helt klare signalene fra datasenteraktørene under åres store konferanse er at man skal være bærekraftige i alle ledd. Aktørene er opptatt av fotavtrykket når det bygges nytt. Man ser gjerne på mindre areal og vil bygge i høyden der det er mulig. Samtidig er man opptatt av gjenbruk av overskuddsvarme/-vann. Hvordan man på en fornuftig måte kan bruke overskuddsenergi til annen type produksjon i nærheten av egen virksomhet.

Panelsamtale om fremtidens datasentre
Panelsamtale om fremtidens bærekraftige datasentre


Rogaland godt representert

Rogaland var godt representert på konferansen gjennom New Kaupang, Altibox og 3 tomter; North Sea Energy Park, Weatherlands og Kalberg. Konferansen var preget av mye møter og nettverksbygging.

Tilbakemeldingen fra en rekke aktører er at Rogaland er godt posisjonert i forhold til utenlandske datasenteraktører. Sjøfiberkabelen NO-UK som offisielt åpnet i februar ble lagt merke til og gjør at vi har fått en førsteklasses digital infrastruktur som gjør Rogaland svært interessant som lokasjon for internasjonale datasenteraktører.

Frank Skjæveland og Åge Hodnefjell fra Kalberg Holding og Pål Undheim fra Weatherlands


Liker godt New Kaupang-modellen

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra datasenteraktører på at de likte New Kaupang-modellen.

At en «uhildet» aktør kan bidra med og gi råd om forskjellige tomter/lokasjoner, har kunnskap inn mot lokale og regionale myndigheter og er «non-profit» basert var svært positivt.

Det siste års prisnivå på strøm i Europa, samt krigen i Ukraina, har gjort at strømprisen er mer avgjørende for etableringer enn tidligere. Alle aktørene New Kaupang var i dialog med under konferansen spurte om prisen på strøm.